Projecten

In het recent verleden zijn door ons onderstaande projecten gerealiseerd:

  • Diverse nieuwbouw en renovaties zorgcomplexen
  • Diverse nieuwbouw en renovaties woon-/zorgcomplexen
  • Diverse nieuwbouw, renovaties en het verduurzamen van overige utiliteit complexen, waaronder kantoren, scholen en multifunctionele accommodaties.
  • Diverse computercentra en controlekamers.
  • Diverse adviezen op gebied van Legionella risicoanalyses en beheersplannen
  • Diverse adviezen op gebied van Energie Prestatie Advies Utiliteit (EPA-U).

projecten
Copyright © 2022 T-AdCo
T-AdCo

call